x
Amerika

Vize İşlemleri

Amerika

Ev Hanimi Aile Ziyaret Vizesi

Ankara’dan Ev Hanımlarının Amerika Aile, Arkadaş Ziyareti Vizesi başvurusunda bulunabilmeleri için hazırlamaları gereken evraklar:

 

 

1 - Pasaport:

 • Ev Hanımlarının Ankara Konsolosluğundan Amerika Aile, Arkadaş Ziyareti Vizesi başvurusu için on yıldan eski olmayan, seyahat dönüş tarihi itibarı ile en az 6 ay geçerli.

2 - Biometrik Fotoğraf. 2 adet. 50 x 50 mm ölçülerinde. Başka Vizede kullanılmamış.

3 - Ankara’dan Amerika aile, arkadaş ziyaret vize başvuru için Davetiyeye ihtiyacınız olacaktır.

 • Davetiyeyi gönderen kişinim Amerika Kimlik Kartı ve oturum izni kartı fotokopisi.

 

 • Davet ettiği kişilerin tam isimleri, davetin geçerli olduğu tarihler belirtilmiş,

 

 • Davetiye gönderen kişinin Amerika’ da bulunduğu şehir polisinden onaylı,

 

 • Seyahat esnasında tüm masraflar davet eden kişi tarafından karşılanacak ise bu kişinin gelir durumu 3 aylık Bordro ve Banka Hesap Dökümü ile belgelenmektedir.

4 - Ankara Konsolosluğundan Ev Hanımlarının Amerika aile ziyareti vize başvurusu için Önbilgi Formu.

5 - Ankara Konsolosluğu, Ev Hanımı Amerika ziyaret vizesi için başvuran adına düzenlenmiş gidiş-dönüş uçak biletleri talep etmektedir.

6 - Ev Hanımı Amerika arkadaş ziyaret vizesi için konaklayacağınız hotele ait rezervasyon. Davet edenini yanında kalacaksanız bunu Size gönderilen Davetiyede açık bir şekilde belirtilmiş olması gerekmektedir.

7 - Ev Hanımı Amerika aile ziyaret vizesi için kişinin Tam Tekmili Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

 • Anne, baba, kardeş, eş, çocuk ile ilgili bilgileri mutlaka gözükmelidir,

 

 • Açıklamalar kısmında adres belirtilmeli,

 

 • Açıklamalar bölümü işlenmiş olmalı. 

8 - Ankara Amerika Büyükelçiliği, Konsolosluk Departmanı Amerika aile ziyareti vizesi başvurusunda bulunacak ev hanımının Nüfus Cüzdanı Fotokopisini talep etmektedir.

9 - Amerika aile, arkadaş ziyaret vizesi için başvuracak ev hanımı evli ise Amerika vize başvurusu için gereken evraklar arasına evlilik cüzdanını da eklemek durumundadır. 

 

Amerika aile, arkadaş ziyaret vize başvurusunda bulunan ev hanımının, bu seyahati esnasında tüm masraflarını karşılayacağını beyan eden birinci derece akraba veya eşin sosyal güvence durumuna göre hazırlaması gereken evraklar aşağıdaki gibidir:

 

 

 1. Masrafları karşılayacak kişi İşveren ise:

 

1 - Ev hanımı Amerika aile, arkadaş ziyaret vizesi için Ankara Amerika Elçiliğine bağlı Amerika Konsolosluğu – Vize Departmanına hitaben işverenin kendi adından yazılmış Amerika vizesi talep Dilekçesi. Dilekçede:

 • Arkadaş veya akraba ziyaret vizesi başvurusunda bulunan ev hanımı ile akrabalık derecesi (anne, baba, kardeş, eş) belirtilmiş olacak,

 

 • Seyahatin tarih aralığı,

 

 • Bu seyahat esnasında, Ankara’dan Amerika vizesi başvurusunda bulunan ev hanımının tüm masraflarını karşılayacağına dair beyanı.

2 - Bulunduğunuz yılda Ticaret Odasından son 2 ay içerisinde alınmış şirketin Faaliyet Belgesi aslı. Pasaportunda Amerika Vizesi olanlar Faaliyet Belgesinin fotokopisini kullanabilirler.

3 - Şirketinizin kuruluş, adres değişikliği, sermaye artırımı belirtilmiş olan son halli Ticari Sicil Gazetesi.

4 - Ankara Amerika Konsolosluğu, bulunduğumuz yılın bir önceki yılına ait Vergi Levhası Fotokopisini talep etmektedir.

5 - Ankara’dan Amerika vize başvurusunda, şirketinizde imza yetkisi olanların belirtildiği İmza Sirkülerinin fotokopisi gerekmektedir.

6 - Ankara Amerika vizesi için Bağ Kur Hizmet Dökümü veya SGK Hizmet dökümü.

7 - Ev hanımı Amerika aile, arkadaş ziyaret vizesi talebinde bulunacak ev hanımının tüm masraflarını karşılayacağını beyan eden kişi, Ankara Amerika Konsolosluğuna bakiyesi en az 5 500 TL olan son 3 aylık banka hesap dökümünü veya Banka Hesap Cüzdanı orijinalini hazırlamalı.

 

 • Bankadan hesap dökümü alınmış ise kaşeli ve imzalı olmalı. İmzayı atan banka görevlisinin imza yetkisinin olduğunu gösteren Bankanın İmza Sirküleri fotokopisi,

 

 • 15 günden eski olmayacak.

 

8 - Tapu, Kira gelirleri, Araç Ruhsatı Fotokopileri. Var ise.

 

Not:

Ev hanımının Amerika vizesi başvurusunda sponsor olacak şirket sahibi (ortak) başka bir şirkette SSK’lı olarak da çalışıyor ise, Ankara Amerika Konsolosluğuna SSK çalışanı olarak evrak hazırlamalı.

 1. Masrafları karşılayacak kişi Bordrolu Çalışan (SSK’lı) ise:

 

 

1 - Ev hanımı Amerika aile, arkadaş ziyaret vizesi için Ankara Amerika Elçiliğine bağlı Amerika Konsolosluğu – Vize Departmanına hitaben işverenin kendi adından yazılmış Amerika vizesi talep Dilekçesi. Dilekçede:

 • Arkadaş veya akraba ziyaret vizesi başvurusunda bulunan ev hanımı ile akrabalık derecesi (anne, baba, kardeş, eş) belirtilmiş olacak,

 

 • Seyahatin tarih aralığı,

 

 • Bu seyahat esnasında, Ankara’dan Amerika vizesi başvurusunda bulunan ev hanımının tüm masraflarını karşılayacağına dair beyanı.

2 - Bulunduğunuz yılda Ticaret Odasından son 2 ay içerisinde alınmış şirketin Faaliyet Belgesi aslı. Pasaportunda Amerika Vizesi olanlar Faaliyet Belgesinin fotokopisini kullanabilirler.

3 - Şirketinizin kuruluş, adres değişikliği, sermaye artırımı belirtilmiş olan son halli Ticari Sicil Gazetesi.

4 - Ankara Amerika Konsolosluğu, bulunduğumuz yılın bir önceki yılına ait Vergi Levhası Fotokopisini talep etmektedir.

5 - Ankara’dan Amerika vize başvurusunda, şirketinizde imza yetkisi olanların belirtildiği İmza Sirkülerinin fotokopisi gerekmektedir.

6 - Amerika Vizesi başvurusunda bulunan ev hanımın masraflarını karşılayacak kişinin:

 • SGK İşe giriş Bildirgesi. Orijinali,

 

 • SGK Hizmet Dökümü,

 

 • Son üç aya ait maaş bordrolarının orijinalleri.

 

7 - Ev hanımı Amerika aile, arkadaş ziyaret vizesi talebinde bulunacak ev hanımının tüm masraflarını karşılayacağını beyan eden kişi, Ankara Amerika Konsolosluğuna bakiyesi en az 5 500 TL olan son 3 aylık banka hesap dökümünü veya Banka Hesap Cüzdanı orijinalini hazırlamalı.

 

 • Bankadan hesap dökümü alınmış ise kaşeli ve imzalı olmalı. İmzayı atan banka görevlisinin imza yetkisinin olduğunu gösteren Bankanın İmza Sirküleri fotokopisi,

 

 • 15 günden eski olmayacak.

 

 

8 - Tapu, Kira gelirleri, Araç Ruhsatı Fotokopileri. Var ise.

 

 

 1. Amerika Turistik Vizesi Başvurusunda bulunan ev hanımının masraflarını karşılayacak kişi Devlet Memuru ise:

 

1 - Ev hanımı Amerika aile, arkadaş ziyaret vizesi için Ankara Amerika Elçiliğine bağlı Amerika Konsolosluğu – Vize Departmanına hitaben sponsor olacak devlet memurunun kendi adından yazılmış Amerika vizesi talep Dilekçesi. Dilekçede:

 • Arkadaş veya akraba ziyaret vizesi başvurusunda bulunan ev hanımı ile akrabalık derecesi (anne, baba, kardeş, eş) belirtilmiş olacak,

 

 • Seyahatin tarih aralığı,

 

 • Bu seyahat esnasında, Ankara’dan Amerika vizesi başvurusunda bulunan ev hanımının tüm masraflarını karşılayacağına dair beyanı.

2 - Kurumdan alınmış, görevin belirtilmiş olduğu çalışma belgesi. Gerekli.

3 - Resmi Kurumun görev kimlik kartının arkalı önlü fotokopisi. Var ise.

4 - Ev Hanımı Amerika aile, arkadaş ziyaret Vizesi başvurusunda bulunan ev hanımının masraflarını üstlenecek devlet memurunun son üç aya ait maaş bordrosu. Orijinali.

5 - Ev Hanımı Amerika Aile, Arkadaş Ziyaret Vizesi başvurusunda bulunan ev hanımının masraflarını üstlenecek kişinin son Bakiyesi en 5 500 TL olan son 3 aylık banka hesap dökümünü veya Banka Hesap Cüzdanı orijinalini hazırlamalı.

 

 • Bankadan hesap dökümü alınmış ise kaşeli ve imzalı olmalı. İmzayı atan banka görevlisinin imza yetkisinin olduğunu gösteren Bankanın İmza Sirküleri fotokopisi,

 

 • 15 günden eski olmayacak.

 

 

 1. Amerika Turistik Vizesi başvurusunda bulunan ev hanımının masraflarını karşılayacak kişi Emekli ise:

 

1 - Ev hanımı Amerika aile, arkadaş ziyaret vizesi için Ankara Amerika Elçiliğine bağlı Amerika Konsolosluğu – Vize Departmanına hitaben emeklinin kendi adından yazılmış Amerika vizesi talep Dilekçesi. Dilekçede:

 • Arkadaş veya akraba ziyaret vizesi başvurusunda bulunan ev hanımı ile akrabalık derecesi (anne, baba, kardeş, eş) belirtilmiş olacak,

 

 • Seyahatin tarih aralığı,

 

 • Bu seyahat esnasında, Ankara’dan Amerika vizesi başvurusunda bulunan ev hanımının tüm masraflarını karşılayacağına dair beyanı.

 

 

2 - Emeklinin maaşının yattığı Banka Hesap Cüzdanı ve ya Banka Hesap Dökümü:

 • Hesap Dökümü son 15 gün içinde alınmış,

 

 • Banka memuru tarafından imzalanmış,

 

 • Banka kaşesi vurulmuş olmalı,

 

 • İmzayı atan Banka Memurunun imza yetkisinin olduğunu gösteren Bankanın İmza Sirkülerinin Fotokopisi.

3 - Ev Hanımı Amerika Aile, Arkadaş Ziyaret Vizesi başvurusunda bulunan ev hanımının masraflarını üstlenecek kişinin son Bakiyesi en 5 500 TL olan son 3 aylık banka hesap dökümünü veya Banka Hesap Cüzdanı orijinalini hazırlamalı.

 

 • Bankadan hesap dökümü alınmış ise kaşeli ve imzalı olmalı. İmzayı atan banka görevlisinin imza yetkisinin olduğunu gösteren Bankanın İmza Sirküleri fotokopisi,

 

 • 15 günden eski olmayacak.

 

 

 

Önemli Notlar:

 • Şirket sahibi (ortak) başka bir şirkette SSK’lı olarak da çalışıyor ise ev hanımının Amerika Vizesi başvurusunu karşılamak üzere SSK Çalışanı olarak evrakları hazırlamalı.

 

 • Amerika Vizesi başvurusunda bulunan kişinin pasaportunda şu anda kullandığından farklı bir isim ya da soy isim (kızlık soyadı vb.) bulunuyor ise, Pasaportunu güncellemesinde yarar vardır.

 

 

 • Amerika Vizesi başvurusunda bulunan kişinin daha önce Amerika Vizeleri olsa bile Ankara Amerika Elçiliğine bağlı Amerika Konsolosluğu, vize departmanı memurları tarafından mülakata çağrılacak ve tekrar parmak izi alınacaktır.

 

 • Amerika vizesi süresi. Verilip - verilmemesi, tamamen Konsolosluk inisiyatifindedir.

 

 

Tüm bu evrakları bize aşağıdaki bilgileri belirtilmiş olan ofisimize şahsen gelerek, üçüncü bir kişi ile veya kargo ile ulaştırabilirsiniz. Bunun için randevu almanıza gerek yoktur.

Ankara Amerika Büyükelçiliği, Ankara Amerika Konsolosluğu vize departmanının tarafından belirlenmiş Amerika vize başvurusu için gereken evrakları bize ulaştırmanız durumunda biz Sizin adınıza:

 1. Evrakların kontrol edilmesi, düzenlenmesi,

 

 1. Ön bilgi formunda ve diğer evraklarınızdaki bilgileri, fotoğrafınızı, pasaportunuzu taratıp Ankara Amerika Büyükelçiliğine bağlı olan Ankara Amerika Konsolosluğu sitesine online olarak girilmesi,

 

 1. Ankara Amerika Konsolosluğu tarafından belirlenmiş Konsolosluk vize harcının ödenmesi,

 

 1. Bu ödemeden sonra Sizin adınıza randevu alınması,

 

 1. Mülakat ve parmak izi uygulaması için alınan randevu tarihinde Size eşlik edilmesi hizmetlerini içermektedir.

 

 1. Pasaportunuzun vize işlemleri sonuçlanınca Ankara Konsolosluğu Vize departmanı çalışan memurları tarafından Sizin önbilgi formunda beyan ettiğiniz adrese en yakın olan PTT şubesine gönderilmektedir.

 

Amerika Aile, Arkadaş Ziyareti Vizesi Vize Ücreti,

Amerika Aile, Arkadaş Ziyareti Vizesi Konsolosluk Harcı,

Amerika Aile, Arkadaş Ziyareti Vizesi Randevu Ücreti,

Amerika Vizesi Hizmet Bedelleri ücretleri dahil,

TOTAL  : 350$

Fiyatlarımıza % 18 KDV dahil değildir.

 

Amerika ile ilgili merak ettiklerinizi sorun , yardımcı olalım.

Uzman danışmanlarımız sizlere en iyi hizmeti ve cevabı verecektir.

Yazıdırılabilir Versiyonu